Skupno število ogledov strani

torek, 22. marec 2016

99. objava: Koliko oči, ust, ušes...

Le štejte...Mi smo se šli abstrakcijo.


98. objava: Zavzemamo se za pravice otrok

Petošolci letos sodelujemo v eTwinning projektu  User name: children Password: rights, katerega cilj je spoznavanje norm načel, ki urejajo otrokove pravice. Učenci sodelujejo z vrstniki iz Islandije, Nemčije, Romunije ter Grčije in ob tem spoznavajo življenjske razmere ter raznolikosti, ki bogatijo človeštvo. Razmišljajo pa tudi o globalnih problemih, ki zadevajo dostojanstvo vsakega človeka, odnose, vrednote emaptije, solidarnsoti ter sodelovanja ter spoznavajo svojo aktivno vlogo pri zaščiti otrokovih pravic. 
Spodaj prikazani izdelki učencev so utrinki njihovih razmišljanj.